Ostatnia droga, ostatnie napisy…

Kreator funeralny

Kreator funeralny to nowoczesne narzędzie pomocne w pracy każdej firmy pogrzebowej, służące do tworzenia grafiki pogrzebowej. Powinien umożliwiać wykonanie profesjonalnych tabliczek, klepsydr i obrazków.

Jego wartością powinna być intuicyjna i łatwa do opanowania obsługa. W standardzie powinien umożliwiać wstawianie prostych napisów jak i wyrafinowane opracowywania dużych fotografii w zróżnicowanych formatach.

Znaczącą funkcją kreatora funeralnego powinna być możliwość archiwizowania własnych szablonów. Dzięki temu każda firma pogrzebowa może wyróżniać się na lokalnym rynku swoją unikalną formą graficzną.

Praca w kreatorze powinna być możliwa z różnych lokalizacji. Współczesny zakład pogrzebowy wykorzystuje wiele miejsc działania, często w postaci pracy zdalnej. Stąd pożądana jest możliwość wprowadzania zmian na odległość, w czasie rzeczywistym.

JAK WYKONAĆ
TABLICĘ POGRZEBOWĄ
KROK PO KROKU?