Informują i zdobią jednocześnie…

Tabliczki ET

Tabliczki pogrzebowe ET należą do największych spośród tablic pogrzebowych. Są używane jako TABLICZKI DO KRZYŻA, TABLICZKI NA TRUMNĘ, TABLICZKI NA POMNIK lub LAURKI czyli TABLICZKI WIELONAZWISKOWE.
W tej grupie zawarta jest największą różnorodność kształtów.

ET01 PION

TARCZA KLASYCZNA

( 01 TABLICE ET PION )

Wymiary: 20×26 cm
Cena brutto: 90,00 zł

Cena dla firm: widoczna po zalogowaniu

ET02 PION

OWAL PIONOWY

( 01 TABLICE ET PION )

Wymiary: 20×26 cm
Cena brutto: 90,00 zł

Cena dla firm: widoczna po zalogowaniu

ET02 POZIOM

OWAL POZIOMY

( 02 TABLICE ET POZ )

Wymiary: 26×20 cm
Cena brutto: 90,00 zł

Cena dla firm: widoczna po zalogowaniu

ET03 POZIOM

PROSTOKĄT PL

( 02 TABLICE ET POZ )

Wymiary: 26×15 cm
Cena brutto: 90,00 zł

Cena dla firm: widoczna po zalogowaniu

ET04 POZIOM

PROSTOKĄT WA

( 02 TABLICE ET POZ )

Wymiary: 20×15 cm
Cena brutto: 90,00 zł

Cena dla firm: widoczna po zalogowaniu

ET05 PION

PROSTOKĄT KR PIONOWY

( 01 TABLICE ET PION )

Wymiary: 19×25 cm
Cena brutto: 90,00 zł

Cena dla firm: widoczna po zalogowaniu

ET05 POZIOM

PROSTOKĄT KR POZIOMY

( 02 TABLICE ET POZ )

Wymiary: 25×19 cm
Cena brutto: 90,00 zł

Cena dla firm: widoczna po zalogowaniu

ET06 PION

LAURKA PIONOWA

( 01 TABLICE ET PION )

Wymiary: 20×28 cm
Cena brutto: 95,00 zł

Cena dla firm: widoczna po zalogowaniu

ET06 POZIOM

LAURKA POZIOMA

( 02 TABLICE ET POZ )

Wymiary: 28×20 cm
Cena brutto: 95,00 zł

Cena dla firm: widoczna po zalogowaniu

ET07 POZIOM

TRAPEZ TZK

( 02 TABLICE ET POZ )

Wymiary: 26×21 cm
Cena brutto: 97,00 zł

Cena dla firm: widoczna po zalogowaniu

ET08 PION

TARCZA PREZYDENCKA

( 01 TABLICE ET PION )

Wymiary: 20×26 cm
Cena brutto: 90,00 zł

Cena dla firm: widoczna po zalogowaniu

ET09 PION

TARCZA PREZYDENCKA MAŁA

( 01 TABLICE ET PION )

Wymiary: 15×20 cm
Cena brutto: 90,00 zł

Cena dla firm: widoczna po zalogowaniu