• Design
  • Product
Szablony
{{temp.temp_name}}

{{temp.name}}
{{stages[$index].config.name}}
Kliknij poniżej aby dodać tekst
Tekst [duży] Tekst [średni] Tekst prosty Tekst zakrzywiony

  • Typography
{{resource.clipart.filter.currentCat.name}}
  • {{cat.name}}{{cat.amount}}
Wczytaj plik
Image url
Webcam
Pixabay
Unsplash
Pexels
Freepik

Musisz być zalogowany, aby przesyłać obrazy!

{{resource.upload.progressBar}}
Kliknij lub upuść obrazy tutaj
Akceptowane typy plików: png, jpg, svg Maksymalny rozmiar pliku: {{settings['nbdesigner_maxsize_upload']}} MB Minimalny rozmiar pliku: {{settings['nbdesigner_minsize_upload']}} MB Maksymalna liczba przesyłanych plików: {{settings['nbdesigner_max_upload_files_at_once']}}
Akceptuję warunki
Wyczyść wszystkie przesłane obrazy
webcam
Facebook
Kolor
Rysowanie
Kształty
Icons
Flaticon
Stories
Kody Bar/QR-Code
vCard
Grid Frame
Photo Frame
Maps
Combination colors
Aa
Background colors
Swobodne rysowanie

Wybierz

  • {{resource.drawMode.brushWidth}}

Kolor pędzla

Domyślna paleta kolorów

Domyślna paleta kolorów

Color palette

{{art.name}}
{{resource.icon.filter.currentCat.name}}
  • {{cat.name}}{{cat.total}}
{{art.name}}
{{art.name}}
{{art.name}}
{{art.name}}

Your information

Generate

Photo Frame
Insert map
Facebook
infomation

Dodaj do palety kolorów

Domyślna paleta kolorów

Color palette

{{settings.product_data.product[$index].product_width + ' ' + settings.nbdesigner_dimensions_unit}}
{{settings.product_data.product[$index].product_height + ' ' + settings.nbdesigner_dimensions_unit}}
{{stages[currentStage].states.boundingRealSize.size}}
Drop to replace
{{stages[currentStage].states.coordinates.left}} {{stages[currentStage].states.coordinates.top}}
{{stages[currentStage].states.rotate.angle}}
  • {{$index + 1}}/{{stages.length}}
Cut line
Safe zone
Warning
{{stages[currentStage].config.name}}
Poza sceną
Niska rozdzielczość obrazu
  • Exclude from export
  • Odbij poziomo
  • Odbij pionowo
  • Dopasuj do szerokości
  • Dopasuj do wysokości
  • Rozciągnij
  • Ustaw jako tło
  • Przenieś na wierzch
  • Przenieś na wierzch
  • Przenieś do tyłu
  • Przenieś do tyłu
  • Wyśrodkuj w poziomie
  • Wyśrodkuj w pionie
  • Wyrównaj środek w pionie
  • Wyrównaj środek w poziomie
  • Wyrównaj do lewej
  • Wyrównaj do prawej
  • Wyrównaj do góry
  • Wyrównaj do dołu
  • Rozłóż poziomo
  • Rozłóż pionowo
  • Replace Image
  • Lock all adjustment
  • Lock mask position
  • Lock edit
  • Lock horizontal movement
  • Lock vertical movement
  • x Lock horizontal scaling
  • y Lock vertical scaling
  • Lock rotation
  • Map layer with
    • {{field.name}}
  • Powiel
  • Rozgrupuj
  • Usuń
  • Kopiuj projekt
  • Wklej projekt
  • Duplicate Stage
  • Add Stage
  • Delete Stage
  • Widok siatki

Please choose options before start design!

Please select at least one side/page before start design!

All changes saved

- Kliknij dwukrotnie, aby edytować tekst

- Kliknij prawym przyciskiem myszy wybrane warstwy, aby wyświetlić menu kontekstowe.

Przeciągnij i upuść obraz z paska bocznego na warstwę kształtu, aby zastąpić bieżący obraz.

- Kliknij dwukrotnie zamaskowane zdjęcie, aby włączyć tryb edycji maski.

- Kliknij ikonę "Zastosuj maskę" lub kliknij poza wybraną maską, aby wyłączyć tryb edycji maski.

Dodaj do palety kolorów

Domyślna paleta kolorów

Color palette