ART.006 Tabliczka pogrzebowa-wybór czcionki

 

 Wybierz własny charakter napisu. Będzie on wyróżnikiem firmy na cmentarzu
17.03.30_strona_przykład_1 17.03.30_strona_przykład_2

RYS.1

Napisy – jak w zdaniu – pierwsza litera wielka, pozostałe małe. Przerwy między wierszami są geometrycznie nierówne ze względu na istnienie litery „y”. Jednak cały napis jest przyjemny w oglądzie z uwagi na zróżnicowane wielkości czcionek.

Takie napisy są najlepiej czytane na tabliczkach pogrzebowych ale wymagają większego zaangażowania od piszącego.

RYS.2

Napisy – wszystkie wersalikami – wielkimi literami alfabetu. Przerwy między wierszami są identyczne ze względu na tę samą wysokość wielkich liter. Cały napis jest jednolity i monotonny. Użycie wersalików lepiej sprawdza się na pomnikach.

Takie napisy są gorzej czytane na tabliczkach pogrzebowych ale ich wykonanie jest prostsze dla piszącego. 

17.03.30_strona_przykład_3 17.03.30_strona_przykład_4
RYS.3

Napisy – jak na rysunku 1 ale z dodaniem pochylenia liter. Tworzy się piękny, łagodny w formie napis najbardziej zbliżony do pisma ręcznego. Dobrze wykonany może być najelegantszym dodatkiem do mogiły.

Takie napisy należą do najłagodniejszych w czytaniu. Jednak są najtrudniejsze do wykonania. Aby móc wykonać jednolity kąt pochylenia liter potrzeba odpowiedniego programu graficznego i nieco cierpliwości. 

RYS.4

Napisy – jak na rysunkach 1 i 3, z pochyleniem liter. W tym przypadku zabrakło w wykonaniu elementu ujednolicenia kąta pochylenia liter. Pozostawienie takiej formy opisu tabliczki nie będzie dobrze świadczyło o piszącym. 

Tu wyraźnie widać jak bardzo można zniekształcić napis przy obróbce liter pochyłych. Szczególnie dotyczy to przypadku, kiedy imię jest znacznie dłuższe od nazwiska i musimy je zwęzić. Wówczas kąty pochylenia mają różne wartości.  

  
Które opisy wybraliby Twoi Klienci ?
Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o systemie do tabliczek pogrzebowych – KLIKNIJ TUTAJ